Original artikel -pdf

Håndholdte pda’er er blevet sjældnere på hospitalerne. Stationære og bærbare computere på hvert et rullebord og manglen på trådløst netværk får lægerne til at droppe de elektroniske makkere – selv om pda’ernes muligheder aldrig har været flere.

 

Ipaq, Pilot og Blackberry – kært barn har mange navne.

Men blandt pda-eksperter og læger er vurderingen, at den såkaldte personlige digitale assistent er presset på landets hospitaler af mangel på trådløst netværk og i en overflod af stationære computere.

Leder af Lægeforeningens it-netværk, Klaus Klausen, ser en dalende interesse for de håndholdte pda’er, der ellers i årevis har været fast inventar i mange lægers kitler som alternativ til murstenstunge håndbøger.

»Der var tidligere en periode, hvor læger købte en masse pda’er, og der er da stadig en del, der bruger dem. Men det er aftaget i takt med, at vi har fået en bedre computeradgang på hospitalerne. Mange vælger simpelthen at gå frem og tilbage mellem patienterne og de stationære computere i stedet,« siger Klaus Klausen, der selv er afdelingslæge på Roskilde Sygehus.

De fleste lommecomputere har fået antenner til trådløst internet, øget brugervenlighed og ny avanceret medicinsk software – endda med mulighed for udveksling af patientdata.

Imens har hospitalerne kun øget antallet af stationære arbejdsstationer og været tilbageholdende med at åbne trådløse netværk. Det har fået lægerne til at vælge de håndholdte fra, mener Ulrik Kähler, pda-underviser og stifter af Instruksen.dk.

Han vurderer, at stadig 15-20 pct. af de yngre læger har en form for mobil enhed til at gå på nettet med.

Derfor undrer det ham, at hospitalerne har været så dårlige til at tilbyde trådløse netværk og i det hele taget satse på de håndholdte værktøjer. Mange hospitaler har særlige netværk til hospitalets egne bærbare, men sjældent med adgang for medarbejderne.

document.write('');

Akut viden livsvigtig
»Alle, der befinder sig på et hospital, skal selvfølgelig have trådløs netadgang. Jeg kan ikke fatte, det har taget så lang tid. Alle har det – ingen kan bruge det. Fordi hospitalsledelserne er bange for, at uvedkommende skal kunne logge sig på et netværk, der giver adgang til patientoplysninger. De kan enten lave et parallelt servicenetværk eller et, der kan skelne imellem brugerrettigheder. Det er en temmelig enkel udfordring,« siger Ulrik Kähler.

Det seneste årti har budt på flere mere eller mindre mislykkede forsøg på at integrere pda’er på bl.a. afdelinger i Odense, Århus, Aalborg og Roskilde.

Sidstnævnte modtog rådgivning fra pda-ekspert og medicinstuderende Svend Gundestrup. Han forventer ikke, at det vil rykke meget, før pda’er og digitalisering af instrukser kommer på en national handlingsplan.

»I akutte situationer er informationer ved hånden livsvigtige. Lige præcis hastighed og opdatering er de to nøgleord. Uden driftssikkerhed mister lægerne tilliden og vil hellere gå rundt med et print af instruksen i lommen – og så kan man så tvivle på, hvornår den instruks bliver opdateret,« siger Svend Gundestrup.

Danske Regioner afviser, at man underprioriterer håndholdte enheder på sygehusene.

Konsulent Lisbeth Nielsen i afdelingen for it og kvalitet bemærker, at man i Region Hovedstaden satser på pda’er i tilknytning til medicinmodulet EPM.

Børnesygdomme
»Men der har været nogle børnesygdomme omkring eksempelvis trådløst netværk til pda’er. Det har dels helt banalt handlet om at få de trådløse net til at fungere, dels handlet om at prøve sig frem til en god brugergrænseflade for f.eks. medicinering. Det er ikke fuldstændig ukompliceret, hvis man forestiller sig patientdata på dem. Hvis lægen f.eks mister sin lommecomputer, så kan vi jo ikke forsvare, at der lige pludselig flyder patientdata rundt,« siger Lisbeth Nielsen.

Hun peger dog på, at pda’er kan være en måde at opfylde kravene i den kommende danske kvalitetsmodel på. Modellen er et samarbejde mellem regionerne og kræver f.eks. nemt tilgængelige instrukser og patientdata for behandleren.

»Vi har ikke en holdning til, at pda’erne er evigt saliggørende, men de er da en del af paletten. Det kan godt være, at pda’erne er et super redskab, men måske bliver det i fremtiden mobiltelefoner, der i stedet skal satses på. Det er dog helt oplagt, at sundhedsvæsenet skal bruge de teknologier, der er til rådighed,« siger Lisbeth Nielsen.

 

Forfatter:

Jens Guldborg
jg@dagensmedicin.dk