Maryanne Gundestrup, MD, MSc.

Born 1946-

Owner of Helbredsattest http://www.helbredsattest.dk
Ejer af Helbredsattest http://www.helbredsattest.dk
Tidligere ansat på Flyvemedicinsk Klinik på Rigshospitalet som flyvelæge og afdelingslæge gennem mere end 10 år.

Helbredsattest.dk udfører helbreds undersøgelser i forbindelse med fx. erhvervsdykkere, sportsdykkere, forbyggende helbredsundersøgelse til ansatte.