Niels Gundestrup 1944-2002

 

Niels is my father.
He died after a long and tough battle with cancer.
He has dedicated his life to science, and icecore drilling.
He started in 1968, making Ice radar at DTU (Danish Technical University)
In the early in the 70' was automating the massspectromotor at university of copenhagen.
Later he developed ISTUK, the drill now used for drilling ice cores in Greenland, and Antarctic.
His drill design is currently being copied by USA,
for their new drillings.
My father found a lot of friends in Chile, where he devolved the idea and help to start a big Ice radar project. The project started 24 of november, just tree weeks after his death, and Claudio Teiteldoim dedicated to the memory of him.
My mother and I attended the project launch in Chile.
In Chile they even named a GPS point after Niels.
 
My mother, and father. The last time he set foot on the icecap
 
My mother and father.
 
My fathers last field season, summer of 2001
 
This is what Willi Dansgaard, wrote about Niels, original text: click here (still in danish)

Mindeord om Niels Gundestrup

 

Niels Gundestrup, en international kendt og agtet polarforsker, er død 58 år gammel. Siden 1970 var han knyttet til Københavns Universitet, nu Niels Bohr Instituts geofysiske afdeling. Hans dynamiske og idérige aktiviteter på denne post var stærkt medvirkende til at den lille glaciologiske gruppe blev en attraktiv samarbejdspartner for større og mere velbjergede udenlandske institutioner – amerikanske, europæiske og japanske

Niels stærke personlighed og klarsyn skabte respekt om ham i faglige forsamlinger. Niels’ første store bedrift var fuldautomatiseringen af et kompliceret instrument til måling af den isotopiske sammensætning af isprøver fra iskerne fra de store iskapper. Op gennem 1970’erne og langt ind i 1980’erne var dets kapacitet større end samtlige instrumenter tilsammen, og dermed var grunden lagt til Danmarks mangeårige dominerende position inden for iskerneforskningen. Men også i boreteknikken blev Niels’ bidrag skelsættende, ikke mindst med udviklingen af det danske isbor, ISTUK, der blev til i et perfekt samarbejde mellem glaciologi gruppens medlemmer. I 1979-81 gennemborede isboret Indlandsisen i Sydgrønland. I 1989-92 satte det verdensrekord med bjergningen af en 3027 m lang iskerne til bunden af Indlandsisen i Centralgrønland i samarbejde med otte europæiske lande i GRIP projektet (Greenland Icecore Project). Som direktør for GRIP Operation Center styrede Niels med fast hånd den omfattende logistik bag feltarbejdet og vandt udbredt respekt derved – amerikanerne kaldte ham for mr. GRIP.

Med stor ildhu deltog Niels i selve feltarbejdet, og ikke bare i iskerneboringen. Han målte også med ekstem nøjagtighed temperaturen ned gennem de dybde borehuller i isen, hvilke førte til en konstatering af at istidens kulde endnu findes bevaret dybt nede i isen og lærte os at der var 25 grader koldere i Grønland under Istiden. Han deltog i radarsonderingen fra fly, hvorved man kortlægger det fjeldlandskab under Indlandsisen, som ingen nogensinde får at se. De nye muligheder for geografiske stedbestemmelser ved satellitsporing gjorde Niels praktisk anvendelige for forskningen ved at udvikle instrumenter mange år før GPS-instrumenter kom på markedet. I 1986 fandt han frem til toppen af det amerikanske boretårn på Indlandsisen ved Camp Century, der efter 20 års forløb var dækket af 8 m sne. I de senere år var Niels igen logistisk direktør og hyppigt feltleder ved de nye isboringer i Nordgrønland og senest var han leder af boregruppen for det europæiske isboreprojekt EPICA i Antarktis.

Niels Gundestrup var medlem af Akademiet for Tekniske Videnskaber og The International Glaciology Society, og han modtog Det Kgl. Danske Geografiske Selskabs Hans Egede medalje. Han var en person der fyldte meget i vores forskning og der blev lagt meget vægt på hans ord. Han var en god ven, en god feltkammerat og en god kollega. Hans død er et stort tab for dansk og europæisk glaciologi, og han vil blive dybt savnet af inden- og udenlandske kolleger, der aldrig gik forgæves til ham efter råd og dåd.

På glaciologi gruppens vegne

Professor Willi Dansgaard

 

CECS

 
After my father died, my mother and I was invited to visit chile, and retrive a memorial plac, desegnated to my father work, and help, with starting CECS.
Click on the link, to learn more about CECS